Margith Kostending

Margith Kostending - MARKOS - er billedkunstner og har atelier på Djursland. MARKOS' intention er ikke at male skønne og pæne billeder i traditionel forstand. Hun er blandt andet fascineret af menneskekroppen og kan lide at give den groteske udtryk og lade den indgå i nye sammenhænge og miljøer. Fragmenteret og urealistisk realisme, kunne man kalde disse værker. Hun udtrykker gerne sine tanker og følelser i billeder, primært akryl på lærred. Den kreative proces giver energi og rum for en meditativ tilgang til værket. I billederne bruger hun ofte stærke farver og kontraster. Detaljer er væsentlige elementer i mange af billedener. Humor sætter det dystre i livet og i kunsten i perspektiv. Motiverne materialiserer sig ofte via oplevelser i såvel de ydre omgivelser som i kunstnerens tanker og følelser.