Personlige oplysninger

Behandling af dine personoplysninger

Dataansvarlig og kontakt

Kunstnernes.com (CVR: 36482443) er den dataansvarlige. Har du brug for at komme i kontakt med os, kan du kontakte os på:

KUNSTNERNES.COM ApS
Bülowsvej 2 2 tv
1870 Frederiksberg C
CVR: 36482443

Telefon: 60664008
Mail: kontakt@kunstnernes.com

 

Formål med databehandlingen

Formålet med indsamlingen af personoplysninger er at kunne give den bedste kundeservice, herunder at kunne afsende og fakturere kundernes ordre korrekt og at kunne kommunikere med kunderne under salgsproces og ved opfølgning.

Kategorier af personoplysninger

Når du handler hos kunstnernes.com, indsamler vi en række personlige oplysninger. De oplysninger, som vi registrerer er: Navn, adresse, e-mail, telefon og betalingsmåde.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi respekterer dit privatliv og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen på området. På Kunstnernes.com bliver dine personoplysninger kun registreret, hvis du giver dit samtykke til registreringen. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Kunstnernes.com.

Kunstnernes.com udleverer ikke dine personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring uden for vores egen virksomhed. Såfremt dine personoplysninger videregives til tredjemand, er det kun med henblik på f.eks. levering af pakker eller dokumenter.

Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler dine oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk drift. Disse samarbejdspartnere er vores databehandlere og handler kun efter vores instruks, de må således ikke benytte oplysninger til andet formål end at behandle oplysningerne på vores vegne. De er underlagt fortrolighed omkring oplysningerne, og vi indgår skriftlige databehandleraftaler med dem alle.

Vi benytter databehandlere, der er etableret i USA, f.eks. Shopify. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering, jf. persondataforordningens artikel 45. Såfremt vi benytter databehandlere etableret uden for EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler dine personoplysninger, når du køber et produkt i vores webshop eller kontakter os via telefon, e-mail eller formularer. Der findes kontaktformular på hjemmesiden, hvor vi også beder dig afgive dine personoplysninger, for at vi kan kontakte dig, som ønsket, eller behandle eventuelle returvarer. Vi sikrer, at du altid afgiver dit udtrykkelige, eksplicitte samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. Vi kan også indsamle personoplysninger, når du møder frem på vores adresse.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger lagres på hjemmesiden og på e-mail. Ved at foretage indkøb og benytte kontaktformular på hjemmesiden, bliver dine oplysninger lagret. Transaktionsoplysninger gemmes i fem år fra transaktionsdagen.

Dine oplysninger lagres inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), men kan også overføres og anvendes i et land uden for EØS. Alle overførsler af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Dine rettigheder som registreret

Som kunde hos Kunstnernes.com, har du som registreret en række rettigheder:

  • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger.
  • Sletning efter anmodning (se nedenfor).
  • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Kunstnernes.com i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
  • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
  • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Som kunde hos Kunstnernes.com har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for, at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Kunstnernes.com slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

  • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
  • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
  • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
  • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Kunstnernes.com behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn her